دانشکده ها و رشته های بین المللی :
دانشکده مدیریت ،دانشکده علوم ارتباطات ،دانشکده زبان،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشکده اقتصاد
شهریه این دانشگاه در مقطع لیسانس  ،سالیانه 1900 دلار  و در مقطع ارشد سالیانه،حدود 3900 دلار می باشد .که شامل دروس پیش نیاز و کتب درسی نیز میباشد.
تمرکز این دانشگاه  بیشتر بروی اساتید کانادایی، امریکایی و  اروپایی است. چند متخصص بسیار مشهور از چین و کره نیز در دانشگاه مشغول تدریس هستند.
• ميزان شهريه ها بر اساس اطلاعات اخذ شده از دانشگاه ها مي باشد .لذا امكان تغيير از جانب دانشگاه مي باشد .كه به محض هرگونه تغيير در سايت منعكس خواهد شد.
• ميزان پرداخت شهريه در هر ترم با توجه به ميزان واحد هاي اخذ شده است  اليته  هر رشته نحوه پرداخت خود را خواهد داشت .امكان دارد شهريه ترم اول كمي بيشتر اخذ گردد.كه در ترمهاي يعد جبران خواهد شد.
• هزينه ثبت نام  در دانشگاه و ديگر هزينه هاي جاري جداگانه از طرف دانشگاه اخذ خواهد شد.
• شهريه اين دانشگاه شامل  TEXT BOOK  اصلي و يونيفرم نيز مي باشد.