دوره های بین المللی در این دانشگاه در دانشکده های ذیل هر ساله پذیرای دانشجویان  خارجی در مقاطع مختلف می باشد:

دانشکده اقتصاد،زبان ،مدیریت و بازرگانی ، دانشکده فنی ( انواع رشته های مهندسی ) ،حقوق و علوم سیاسی ، آی تی ، علوم زیستی

شهریه این دانشگاه بسته به رشته متغیر می باشد ولی به طور متوسط بین 4000تا 5000دلار سالیانه می باشد.