این دانشگاه در دانشکده های ذیل اقدام به پذیرش دانشجوی بین المللی می کند:

دانشکده کشاورزی(یکی از بزرگترین دانشکده های جنوب شرق آسیا ) ،دانشکده فنی و دانشکده مدیریت و MBA

شهریه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد سالیانه حدود 3200 دلار تا 5800 دلار می باشد .

شهریه تحصیل در مقطع دکترا سالیانه  حدود 3000تا 3500 دلار می باشد.

  • · ميزان شهريه ها بر اساس اطلاعات اخذ شده از دانشگاه ها مي باشد .لذا امكان تغيير از جانب دانشگاه مي باشد .كه به محض هرگونه تغيير در سايت منعكس خواهد شد.
  • · ميزان پرداخت شهريه در هر ترم با توجه به ميزان واحد هاي اخذ شده است  اليته  هر رشته نحوه پرداخت خود را خواهد داشت .امكان دارد شهريه ترم اول كمي بيشتر اخذ گردد.كه در ترمهاي يعد جبران خواهد شد.
  • · هزينه ثبت نام  در دانشگاه ودروس پیش نیاز و ديگر هزينه هاي جاري جداگانه از طرف دانشگاه اخذ خواهد شد.