• خوابگاه بين المللي:

دارای 8خوابگاه آقايان و 9 خوابگاه خانم ها

  • بانك:

اكثر بانكها از 8:30الي 16:30 از دوشنبه تا جمعه باز هستند.در پرديس Bang khenدوماك قرار دارد.

بانك Ayuthaya

  • بيمه:

بيمه سلامتي دو نوع بيمه در دانشگاه وجود دارد: يكي از طرف دانشگاه و ديگري از طريق مركز مطالعات بين المل (ISC) معرفي مي شود.

حق بيمه (ISC) ساليانه 250دلار مي باشد كه شامل بيمه حوادث،اورژانس،پذيرش بيمارستان و بهداشت عمومي مي باشد. ;

  • كلاسهاي فشرده زبان انگليسي و تايلندي:

دانشجويان بين المللي مي توانند در كلاسهاي زبان انگليسي شركت كنند.اين كلاسها در مركز زبان دانشگاه علوم انساني برگزار مي شود.كلاسهاي زبان شامل  مهارت هاي نگارش ،صحبت كردن،خواندن،ارتباطات فرهنگي ،گسترش دامنه لغات،شنيداري و گرامر است.

  • كتابخانه :

اين دانشگاه داراي سه كتابخانه مي باشد.اين دانشگاه اكثر كتب و جزوات آموزشي خود را به صورت الكترونيكي دارد.

اطاق هاي مطالعه ،كامپيوترو اينترنت وايرلس در كتابخانه موجود مي باشد.

  • كتابفروشي
  • دفتر خدمات كامپيوتري
  • رستوران و مراكز غذايي
  • سوپر ماركت
  • مركز ورزشي و سلامتي:

اين مركز براي اعضا خود تخفيفاتي قائل شده است .اما براي بدمينتون و تنيس بايد هزينه هايي را پرداخت كرد.

اين مركز داراي استخر نيز تنيس،يوگا،بدمينتون،اروبيك،سالن بدن سازي مي باشد.

  • حمل ونقل:

وسايل حمل و نقل در ساعتهاي معين طبق جدول از دانشگاه به مقاصد مختلف  بانکوک در حركت هستند.