گروه ویستا اصل را بر دو محور قرار داده است:

1- تسهیل در پذیرش:

  • بعد از تماس تلفنی یا حضور در موسسه ،مشاور اطلاعات لازم را به شما ارائه میدهد.

  •  فایلی را به شما ارسال و یا در محل موسسه توسط مشاور بعد از استعلام از متقاضی  تکمیل میگردد.

  •  شرایط داوطلب به نماینده گروه در اتریش ارسال میگردد.

  • فایل متقاضی توسط کارگزار گروه در اتریش  بررسی  ظرف دو روز کاری  بررسی میگردد

  • شرایط و درصد  پذیرش ایشان  و یا عدم امکان پذیرش به دفتر موسسه از طرف کارگزار ارسال میگردد.

  • گزارش اخذ شده به اطلاع داوطلب میرسد.

  • در صورت تمایل داوطلب و آگاه شدن از شرایط پذیرش ، در این مرحله با گروه قرارداد منعقد میگردد.

  •  به عبارت دیگر  شرایط داوطلب به رایگان تحلیل میگردد بدون اینکه متقاضی هزینه ای پرداخت کند و شمخص میگردد داوطلب چه شرایط را باید داشته باشد تادر این رشته بتواند ادامه تحصیل دهد.

2- تعرفه ها همراه با تخفیفات ویژه گروه ویستا:

  گروه موظف میباشد تمامی هزینه هایی که داوطلب باید بپردازد را مشخص کند:


یک سری از این هزینه ها به موسسه پرداخت میگردد که تمامی آن ان دارای تخفیفات ویژه میباشد و یک سری هم هزینه هائی هست که متقاضی به سفارت ،دارالترجمه ، پست ، اجاره منزل پرداخت میکند که آن هم به طور شفاف به داوطلب اطلاع داده میشود تا داوطلب به طور کامل هزینه هائی که باید
پرداخت کند و بعضا هزینه های پنهان هم هستند قرار بگیرد.


 


موسسه اعزام دانشجویی ویستا

5 35 تماس: 09199503041-66517015-88607077

Google
Find us on Google+