جهت رفاه حال متقاضیان ترتیبی اتخاذ شده است تا کسانیکه مایل هستند بتوانند در آزمونهای حرفه ای خود در این کشورها  شرکت کنند.

جهت هماهنگی با تاریخ آزمونها و همچنین استفاده از تور آزمونها با موسسه تماس بگیرید.

این آزمونها شامل :

آزمون تافل

آزمون آیلتس

آزمون دلف(آزمونهای زبان فرانسه)و دیگر آزمونهای مرتبط با زبان فرانسه

آزمون سیسکو

USMLE  آزمون

AMC آزمون


موسسه اعزام دانشجویی ویستا

5 35 تماس: 09199503041-66517015-88607077

Google
Find us on Google+