بنا به رتبه جهانی دانشکده ها

 رتبه جهانی : 180

(بهترین رتبه در بین دانشگاه های هند،مالزی ،فیلیپین و تایلند)

رتبه جهانی دانشکده ها

Arts & Humanities 78
Natural Sciences 186
Engineering & IT 101
Social Sciences 78
Life Sciences 130
 
 
 

 

رتبه آسیائی : 47